Werkzaamheden

U kunt Educatieve Concepten onder andere benaderen voor:
– conceptontwikkeling
– productontwikkeling
– projectleiding
– auteursmanagement
– (eind)redactie
– implementatie (nieuwe) producten
– workshops/- lezingen
– begeleiding/coaching
– tekstschrijven en schrijven van fictie

Educatieve Concepten werkt voor verschillende doelgroepen. Denk daarbij aan:
– voorschoolse educatie
– primair onderwijs
– voortgezet onderwijs
– middelbaar en hoger beroepsonderwijs
– volwasseneneducatie
– bedrijfsleven