RVKO

VISIETRAJECT ‘HET GEZONDE KIND’ BEGELEIDEN | RVKO

De vraag: Begeleid een visietraject met het bovenschoolsmanagement van RVKO rondom het thema ‘Het gezonde kind’.

Het resultaat: Praktische handvatten (o.a. een visiedocument), zodat schoolleiders en leerkrachten dit thema structureel kunnen inbedden in hun huidige curriculum.

De RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs) bestaat uit 66 scholen voor primair onderwijs en speciaal basisonderwijs in Rotterdam en omgeving. Vanuit hun visie biedt het RVKO elke leerling de kans om uit te groeien tot ‘levenskunstenaar’, een mens die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen en die om kan gaan met voorspoed en tegenslag.

Voor meer informatie: www.rvko.nl