De Kindertelefoon

INNOVATIEF LESMATERIAAL | DE KINDERTELEFOON

De vraag: Ontwikkel innovatief lesmateriaal om kinderen (beter) bekend te maken met de Kindertelefoon.

Het resultaat: Concrete handvatten (o.a. een interactieve PowerPoint) voor de leerkracht om in gesprek te gaan over de Kindertelefoon en een visueel aansprekend, informatief lespakket voor leerlingen van de onderbouw PO en de bovenbouw VO.

In nauwe samenwerking met Arend Pottjegort van Zinvol Leren.