Isabelle de Ridder

Isabelle begon met een studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit van Utrecht. webversieKlein05Na haar afstuderen ging ze aan de slag als scriptschrijver van telefoonscripts en niet veel later als tekstschrijver/redacteur bij het computertijdschrijft MacFan.
Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, besloot Isabelle alsnog de pabo te gaan doen. Het onderwijs had altijd al getrokken. Na de verkorte opleiding aan de Hogeschool van Rotterdam werkte Isabelle vijf jaar als leerkracht op een jenaplanschool.
Het onderwijs was goed, maar ze miste het schrijven. In 2006 startte Isabelle als educatief auteur en redacteur onder de naam De Ridder Taalwerk.
www.deriddertaalwerk.nl

Als ondernemer werkt Isabelle al lange tijd voor diverse opdrachtgevers als Uitgeverij Zwijsen, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Codename Future. Taal, spelling en (begrijpend) lezen zijn de specialisaties van Isabelle. Daarnaast heeft ze  materialen ontwikkeld op het gebied van techniek, geschiedenis en maatschappelijke vraagstukken.
Verder schrijft Isabelle teksten. Al lange tijd informatief en educatief en sinds 2016 ook fictie. En met succes! Inmiddels zijn er verschillende kinderboeken verschenen, onder andere bij uitgeverij Clavis en Ploegsma.
www.isabellederidder.nl

De creatieve plannen, ideeën en aanpakken van Isabelle moeten en gaan ergens naar toe. Binnen Educatieve concepten kan dat nog meer in de conceptfase. Voor opdrachtgevers, maar ook bij het ontwikkelen eigen educatieve producten. Wat dat betreft zijn de plannen voor de toekomst onuitputtelijk.

`Ik heb Isabelle ervaren als slim, enthousiast, toegewijd en meedenkend: iemand die zich committeert aan de projecten die zij doet en daarin verantwoordelijkheid neemt. Isabelle is daardoor in staat ook complexe projecten een stap verder te brengen. Ze is conceptueel sterk, kritisch op kwaliteit, strak in organisatie en planning, constructief en creatief. Fijn is ten slotte dat ze met haar prettige persoonlijkheid rust inbrengt. Ik zie mezelf zeker nog samenwerken met haar in de toekomst!’

Annemarie Heuts – Uitgever ThiemeMeulenhoff