Saskia Klomps

Sinds 2001 heeft Saskia ruime ervaring opgedaan binnen het onderwijs. Na haar studie Taal- en
Cultuur studies in Tilburg begon zij als taaldocent met  het implementeren van taalbeleid bij een Saskia-2ROC. Daarna maakte ze de overstap naar uitgeverij Malmberg als ontwikkelaar van (multimediaal) lesmateriaal. In 2004 trad Saskia in dienst bij de CED-Groep en deed brede kennis en ervaring op als ontwikkelaar en onderwijsadviseur. Vier jaar werkte zij met plezier mee aan de ontwikkeling van Nieuwsbegrip Begrijpend Lezen. Na zes jaar besloot Saskia de uitdaging als Productmanager aan te gaan bij ITpreneurs. Daar kreeg zij ruimte om nieuwe producten in de markt te zetten. Het ondernemerschap  begon steeds meer te kriebelen. Daarom maakte Saskia in 2011 de overstap naar zelfstandig ondernemer.

Als freelancer/ondernemer sluit Saskia met haar producten en diensten aan bij de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die leerders in de 21e eeuw nodig hebben. Tevens is zij projectleider Lot’s Foundation, waar Herman van Veen medeoprichter van is: www.lotsfoundation.com

Saskia staat voor samenwerking op basis van vertrouwen en  gezamenlijk streven naar duurzaam resultaat. Leren moet betekenisvol zijn. En dit alles met het oog op optimale persoonlijke ontwikkeling van de leerder.

‘Saskia Klomps zet zich met verve in voor de rechten van kinderen waarbij zij  zich niet beperkt tot het oplossen van problemen. Met haar enthousiaste en tegelijkertijd rustige, vrolijke werkwijze ontwikkelt zij talloze mogelijkheden om de kinderrechten onder de aandacht te brengen. Was zij een huis, konden wij er op bouwen.’

Edith Leerkes – Zakelijke leiding Harlekijn Holland BV en Herman van Veen Artscenter