Snappet

LESSENSERIE BURGERSCHAP | SNAPPET

De vraag: Ontwikkel een lessenserie burgerschap die flexibel ingezet kan worden in de groepen 6, 7 en 8 met opdrachten op de tablet.

Het resultaat: Een lessenserie van 20 lessen onder de noemer ‘Burgerschap is kijken naar jezelf, naar anderen en naar je omgeving’.

In de lessenserie komen acht thema’s aan de orde: Wie je bent, verschillend, kinderrechten, zorg voor jezelf en het milieu, contact met de wereld, ongelijk verdeeld, ruzie en vrede en wereldzaken.

De onderwerpen van de lessen zijn uiteenlopend, van je eigen identiteit tot plastic soep of van vluchtelingen tot democratie.
De lessen zijn opgebouwd volgens het directe instructie model. De start van de les is altijd een prikkelende activiteit dichtbij de leerlingen. Een introductie en instructie waarin veel met de Snappet-2leerlingen gepraat wordt. Wat zijn hun ervaringen? De thema’s van burgerschap raken de leerlingen dichtbij maar gaan ook over onderwerpen veraf. De verwerkingsopdrachten worden gemaakt op een tablet. Met directe feedback, open vragen, gelegenheid tot overleg en samen praten. Na afloop wordt er teruggekeken en besloten wat de leerlingen nog meer kunnen doen na de les. Want burgerschap houdt niet op als je de les afsluit of de school uitloopt.

‘Burgerschap is een mooie toevoeging op de lesstof die Snappet aanbiedt. Door de actualiteit en eigentijdse vaardigheden in het vak te verwerken, sluit het heel goed aan op de belevingswereld van de leerlingen.’

 Annet van Duren – Learning Director Snappet

Voor meer informatie: nl.snappet.org