Auteursbond

BESTUURSLID | AUTEURSBOND – SECTIE EDUCATIEVE AUTEURS

Met veel enthousiasme zijn zowel Saskia als Isabelle 3 jaar bestuurslid geweest van de Auteursbond, sectie Educatieve Auteurs.

De sectie Educatieve Auteurs is een beroepsvereniging voor schrijvers die teksten schrijven met een educatief doel.

De missie van de sectie Educatieve Auteurs:
• verbetering van de positie van educatieve auteurs in de relatie met hun opdrachtgevers;
• professionalisering van het beroep educatief auteur;
• verbinden en delen van kennis in een netwerk van vakgenoten.

Voor meer informatie: www.auteursbond.nl en www.educatieveauteurs.nl.