In eigen ontwikkeling

Educatieve Concepten ontwikkelt ook eigen producten. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan lesmateriaal en ondersteuning voor leerkrachten op het gebied van literaire competentie; een van de speerpunten van het Curriculum.nu Nederlands (zie: www.literairecompetentie.nl). Ook zijn er plannen voor het ontwikkelen van uitdagende lesactiviteiten voor het vak burgerschap.

woordenschat