In eigen ontwikkeling

Educatieve Concepten ontwikkelt ook eigen producten. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan uitdagend lesmateriaal voor leerlingen met een taalachterstand (NT2). Ook zijn er plannen voor het ontwikkelen van korte, krachtige lesactiviteiten op het gebied van spelling en woordenschat.

woordenschat