De Kindertelefoon

De Vraag: Ontwikkel een nieuw lespakket

Het resultaat: Een informatief en aantrekkelijk lespakket voor de midden- en bovenbouw basisonderwijs en voor de onderbouw van het VO.

Na het werken met het lespakket weten de leerlingen wat de kindertelefoon is en wat de kindertelefoon wel en niet voor hen kan doen. Het pakket kan ingezet worden bij de lessen sociaal emotionele vorming of als aanvulling op lesmethoden voor dit vak.

In nauwe samenwerking met  Arend Pottjegort van Zinvol Leren.