Veluwse Onderwijsgroep (VOG)

21e EEUWSE VAARDIGHEDEN | VELUWSE ONDERWIJSGROEP (VOG)

De vraag: Ontwikkel een product waarmee leerkrachten de concrete inzet van 21e eeuwse vaardigheden kunnen vormgeven in hun onderwijs.

Het resultaat: Een website met praktische informatie over de 21e eeuwse vaardigheden en concrete lesvoorbeelden.

De Veluwse Onderwijsgroep bestaat uit vijftien katholieke basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, vier katholieke scholen voor voortgezet onderwijs en drie scholen voor christelijk voortgezet onderwijs en een professioneel servicebureau. De VOG hecht er groot belang aan dat 21e eeuwse vaardigheden geïmplementeerd worden in het huidige curriculum en zo concreet mogelijk vorm te kunnen geven aan kwalitatief goed en eigentijds onderwijs.

In samenwerking met O21

O21 is een onderwijsadviesbureau, gespecialiseerd in onderwijs & ICT.
Hun onderwijsadviseurs begeleiden en adviseren schoolbesturen op thema’s zoals 21e eeuwse vaardigheden, de inzet van adaptieve leermiddelen.
O21 werkt samen met professionals rondom de thema’s learning analytics, privacy van leerlingdata, leeropbrengsten en ICT. Daarnaast werken zij samen bij de begeleiding van ICT-proeftuinen en het opleiden van studenten in binnen diverse opleidingen.

Voor meer informatie: www.veluwseonderwijsgroep.nl en www.o21.nu